DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

ACTIVITATS ANTIGUES

Redactat per: Xisco HUGUET 
Darrera revisió:30/08/2007

A continuació hi ha recollides activitats que usavem en cursos passats. Moltes d’elles són petites modificacions d’activitats anteriors, com es pot veure observant l’any en que les varem redactar. També hi ha algunes traduccions al castellà fetes per companys del departament d’orientació, per ajudar-nos a atendre alumnes amb NEE que hem tengut.

Les activitats estan organitzades per cursos (3r i 4t, ja que llavors no hi havia 2n d’ESO) i per temàtica (Unitat Didàctica), en els següents blocs:

INTRODUCCIÓ al PROCÉS TECNOLÒGIC

3r ESO

 
TÈCNIQUES DE DIBUIX

3r ESO

4t ESO

MATERIALS i FERRAMENTES

3r ESO

4t ESO

TECNIQUES DE TREBALL

3r ESO

4t ESO

OPERADORS TECNOLÒGICS: MECÀNICA

3r ESO

4t ESO

OPERADORS TECNOLÒGICS: ELECTRICITAT

3r ESO

4t ESO

Els arxius s’han passat directament a HTML amb el word, per la qual cosa pot haver algunes "disfuncions". Si us interessa l’arxiu original o algun aclariment, escriviu-nos (algarbtecno (arroba) eivissaweb.net)

3r ESO

INTRODUCCIÓ al PROCÉS TECNOLÒGIC(3r ESO)

Activitats traduïdes al castellà per Antònia Torres:

TÈCNIQUES DE DIBUIX(3r ESO)

Activitats traduïdes al castellà per Antònia Torres:

MATERIALS i FERRAMENTES(3r ESO)

Activitats traduïdes al castellà per Antònia Torres i Joan Aguiló:

TECNIQUES DE TREBALL(3r ESO)

Activitats traduïdes al castellà per Joan Aguiló:

OPERADORS TECNOLÒGICS: MECÀNICA(3r ESO)

Activitats traduïdes al castellà per Joan Aguiló:

OPERADORS TECNOLÒGICS: ELECTRICITAT(3r ESO)

4r ESO

TÈCNIQUES DE DIBUIX(4t ESO)

Activitats traduïdes al castellà per Joan Aguiló:

MATERIALS i FERRAMENTES(4t ESO)

 Activitats traduïdes al castellà per Joan Aguiló:

TECNIQUES DE TREBALL(4t ESO)

Activitats traduïdes al castellà per Joan Aguiló:

OPERADORS TECNOLÒGICS: MECÀNICA(4t ESO)

Activitats traduïdes al castellà per Joan Aguiló:

OPERADORS TECNOLÒGICS: ELECTRICITAT (4t ESO)

Activitats traduïdes al castellà per Joan Aguiló: