DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

INFORMACIÓ PER A ALUMNES
CURS 08/09


Redactat per: Xisco HUGUET 
Darrera revisió:

SECCIÓ dels GRUPS DE TECNOLOGIA

NOTES, FALTES D'ASSISTENCIA i ACTIVITATS PENDENTS
Llista d'activitats: 3r d'ESO, 4t A, 4t C.
DATES D'EXAMEN: Tots els grups
Enunciats d'EXÀMENS: 3r d'ESO, 4t d'ESO.
EXÀMENS resolts: 3r d'ESO, 4t d'ESO. Alguns exàmens de 3r estan passat a ordinador al tecnomagatzem
APUNTS DEL DEPARTAMENT: 1r cicle 
Esquemes i resums: 3r d'ESO, 4t d'ESO.
Tecnomagatzem: Web de Treballs i resums d'alumnes: Tots els grups.
Diaris de classe de Tecnologia: 3r A, 3r B, 3r C, General
Llista de correu: Missatges enviats en grup 3r ESO.
TREBALLS i PROJECTES D'ENGUANY I D'ALTRES ANYS
INFORMACIÓ SOBRE LES OPTATIVES DEL DEPARTAMENT
Planificació de continguts: 3r ESO, 4t d'ESO.
Criteris de qualificació: 3r d'ESO, 4t d'ESO.
Resum de continguts i criteris d'avaluació: 4t d'ESO.
Normes generals
Normes de l'aula taller
Normes de les aules d'informàtica
TecnoBlog: WEBLOG antic del departament amb propostes de l'alumnat sobre tecnologia
PÀGINES AMB CONTINGUTS SOBRE TECNOLOGIA
TEMES MONOGRÀFICS

1r i 2n d'ESO