OPTATIVES OFERIDES

PEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

OPTATIVES DE 4t D'ESO

(Informació per a l'alumnat)

TECNOLOGIA

La Tecnologia a 4t d'ESO és una de les assignatures que, combinades de tres en tres, formen diferents possibilitats que han d'escollir els alumnes en arribar a aquest curs. Podem considerar algunes combinacions "típiques":

Junt amb la Fisica i Química, defineix l'itinerari més adequat per l'alumnat que vol fer un Batxillerat més Tecnològic que científic, encara que també és adequat per a cicles formatius de grau mitjà de tipus tècnic .

Combinada amb l'Educació Plàstica, configura un itinerari més interessant per alumnes que vulguin realitzar cicles formatius de grau mitjà de tipus tècnic però amb pocs requeriments científics, o be per accedir al món laboral.

 

La Tecnologia que es fa en aquest nivell persegueix l'equilibri entre els continguts més "teòrics" sobre dibuix tècnic, mecanismes, electricitat i magnetisme, etc., necessaris en el Batxillerat Tecnològic, i les activitats més "pràctiques" de disseny, construcció i muntatge de sistemes, utilitzant els materials i les eines que hi ha a l'aula-taller.

En aquest sentit, és una continuació de l'assignatura de tecnologia de 3r d'ESO, però reforçant un poc més la part "de teoria", especialment en l'Itinerari enfocat al Batxillerat Tecnològic. Quan hi ha temps també s'introdueixen explicacions i pràctiques sobre electrònica, pneumàtica, hidràulica, robòtica, telecomunicacions, ...

 

Per qualsevol dubte o comentari podeu adreçar-vos personalment als membres del departament de tecnologia o per correu electrònic a l'adreça: algarbtecno(arroba)eivissaweb.net.

OPTATIVES DE 1r de BATXILLERAT

(Informació per a l'alumnat)

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I

La tecnologia Industrial, com assignatura específica del Batxillerat Tecnològic, està indicada per a alumnes que tenen especial curiositat per saber com estan fets els objectes artificials que ens envolten, les bases científiques del seu funcionament i, fins i tot, tenen tendència a modificar o dissenyar-ne altres que millorin les seves característiques.

És una assignatura de Batxillerat i en conseqüencia té un major nivell d'exigència a nivell de conceptes que la tecnologia a l'ESO, ja que en dos cursos s'ha de preparar als alumnes per començar carreres universitàries o cicles formatius de grau superior, en aquest cas, de caire tècnic.

Les sessions "pràctiques" típiques en la tecnologia de l'ESO quasi desapareixen, per donar pas a algunes activitats de resolució de problemes i de "laboratori" per experimentar la teoria explicada.

Els continguts que s'introdueixen ja fan més referència a processos industrials d'obtenció d'objectes artificials, estudiant els diferents factors que en formen part: Energia, Materials, Sistemes de fabricació i control de qualitat, utilització de l'electricitat, d'elements mecànics i de la hidràulica i pneumàtica. També es fa un repàs del procés tecnològic i de la realització de projectes, però en aquest cas passant de la construcció de tipus més artesanal, que s'estudiava a la ESO, a sistemes de construcció industrials.

Finalment, recordar que aquesta assignatura s'ha d'haver realitzat per poder escollir la Tecnologia Industrial II, que s'ofereix a 2n de Batxillerat, que és una de les optatives escollibles a Selectivitat des de la modalitat de Batxillerat Tecnològic, i que està aconsellada, entre altres, per carreres com Enginyeria Tècnica Industrial, Engineria Industrial, E. de Materials, E. Tècnica de Telecomunicació, ...o cicles formatius de tipus tècnic.

Per qualsevol dubte o comentari podeu adreçar-vos personalment als membres del departament de tecnologia o per correu electrònic a l'adreça: algarbtecno(arroba)eivissaweb.net.

OPTATIVES DE 2n de BATXILLERAT

(Informació per a l'alumnat)

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II

Aquesta assignatura és la continuació natural de la Tecnologia Industrial de 1r de Batxillerat. És una assignatura de modalitat, específica de Batxillerat Tecnològic. També és una de les 4 optatives que poden escollir els alumnes de Batxillerat Tecnològic que es presentin a Selectivitat (junt amb Electrotècnia, Mecànica i Dibuix Tècnic II).

L'assignatura està aconsellada, entre altres, per a alumnes que vulguin seguir els seus estudis en carreres com Enginyeria Tècnica Industrial, Engineria Industrial, E. de Materials, E. Tècnica de Telecomunicació, ...o alguns cicles formatius de tipus tècnic.

Els continguts estan fonamentalment centrats en l'estudi de les màquines: dels seus principis de funcionament, les seves parts bàsiques (amb especial referència als motors, elèctrics i tèrmics). S'analitzen els fonaments dels sistemes automàtics, les estructures de control, els sensors i actuadors, etc. També, com no pot ser d'altra manera avui en dia, s'estudia la introducció de la informàtica en les màquines, aprofundint en el funcionament dels circuits digitals fins arribar a la constitució dels ordinadors, i la seva interacció amb les màquines per arribar a la robòtica. Finalment, una introducció en el mon de la pneumàtica i la hidràulica i als fonaments de selecció i disseny de materials conclouen, per falta de temps, el recorregut que fa l'assignatura pel món de les màquines.

 

En quant a les característiques de l'assignatura, són similars a la de primer de Batxillerat, però amb nivell d'exigència creixent, com correspon a una assignatura de 2n de Batxillerat. El desenvolupament ve molt marcat per la prova de selectivitat, i en conseqüencia, la considerable extensió del "temari" dins del temps de que es disposa redueix la part pràctica i manipulativa de la tecnologia a propostes que s'han de desenvolupar fora del temps de classe. Les hores lectives disponibles per a l'assignatura es dediquen a la introducció dels continguts "teòrics" i a l'estudi d'exemples i problemes relacionats amb la materia explicada.

Per qualsevol dubte o comentari podeu adreçar-vos personalment als membres del departament de tecnologia o per correu electrònic a l'adreça: algarbtecno(arroba)eivissaweb.net.

OPTATIVES DE 2n de BATXILLERAT

(Informació per a l'alumnat)

ELECTROTÈCNIA

Aquesta assignatura és una assignatura de modalitat, específica de Batxillerat Tecnològic. També és una de les 4 optatives que poden escollir els alumnes de Batxillerat Tecnològic que es presentin a Selectivitat (junt amb Tecnologia Industrial, Mecànica i Dibuix Tècnic II).

L'assignatura està aconsellada, entre altres, per a alumnes que vulguin seguir els seus estudis en carreres com Enginyeria Tècnica Industrial, E. Tècnica de Telecomunicació, Enginyeria de Telecomunicació...o alguns cicles formatius de tipus tècnic.

L'electrotècnia es pot considerar com l'estudi de les aplicacions i fonaments tècnics de l'electricitat. Donat el grau d'ús i desenvolupament de l'electricitat en tot tipus d'aplicacions industrials i domèstiques, el coneixement dels seus principis i característiques és important en gran part de treballs de tipus tècnic.

Així doncs, en l'assignatura s'analitzen els principis de funcionament de la distribució elèctrica utilitzada actualment, així com els fonaments científics i les característiques constructives de les màquines elèctriques bàsiques (motors, transformadors, ...).

Com assignatura de 2n de Batxillerat, condicionada a més a més per les proves de selectivitat, el plantejament de l'assignatura és bastant seriós, on l'estudi dels fonaments teòrics i la resolució dels problemes plantejats cubreixen la major part de les hores lectives. La resta es dedica a fer algunes pràctiques d'observació i anàlisi de dispositius reals.

 

Per qualsevol dubte o comentari podeu adreçar-vos personalment als membres del departament de tecnologia o per correu electrònic a l'adreça: algarbtecno(arroba)eivissaweb.net.