DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
DATES D'EXAMEN
CURS 2008/2009

Redactat per: Xisco HUGUET 
Darrera revisió:

A continuació s'indiquen les dates d'examen dels diferents trimestres. Els exàmens tendran preguntes i exercicis dels temes explicats des del darrer examen fet fins a la setmana anterior a la data de l'examen.

Examen

3r A

3r B

3r C

4t A

4t C

Prova FINAL:

12/6/09

12/6/09

12/6/09

10/6/09

10/6/09

3r Timestre 2a prova :

29/5/09

29/5/09

29/5/09

27/5/09

27/5/09

3r Timestre 1a prova :

8/5/09

8/5/09

8/5/09

6/5/09

6/5/09

2n Timestre 2a prova :

13/3/09

13/3/09

13/3/09

4/3/09

4/3/09

2n Timestre 1a prova : FETA

6/2/09

6/2/09

6/2/09

11/2/09

11/2/09

1r Timestre 2a prova : FETA

12/12/08

12/12/08

12/12/08

10/12/08

9/12/08

1r Timestre 1a prova : FETA

07/11/08

07/11/08

07/11/08

05/11/08

04/11/08

2n Trimestre, 2a prova:
3r d'ESO:
Transport d'energia elèctrica i Tema 3: Electricitat i Magnetisme. Circuits elèctrics
4t d'ESO: Problemes d'Electrònica. Pneumàtica i Hidràulica.

2n Trimestre, 1a prova:
3r d'ESO:
Tema 2: Energies i la seva transformació
4t d'ESO: Electrònica.

1r Trimestre, 2a prova:
3r d'ESO:
Tema 13 (resta, de pg.193 a 197, i esquemes resum). Inici Tema 2
4t d'ESO: Part de Instal·lacions d'habitatges: Factures, Transport i Distribució elèctrica, Màquines elèctriques. Instal·lacions, 2a part (Tema 4, pg 54_ a _ 70)

1r Trimestre, 1a prova:
3r d'ESO:
Tema 1(pg. 6 a 16) i part del Tema 13 (pg.186 a 193). Repàs de Normes. (En el llibre antic: Tema 1 (pag 6 a 17) i part Tema 3 (pg.33 a 39))
4t d'ESO: Dibuix Tècnic (Tema 9 del llibre de 3r d'ESO). Evolució Històrica de la Tecnologia (Tema 1 (En el llibre antic, Tema 5 (pg.71 a 87))). Part de Instal·lacions d'habitatges (Tema 5, pg76 a 78) (o Part del llibre de 3r (pg.33))