EL MOTOR WANKEL

 

DES DE QUE ELS MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIUS, A FINALS DEL S. XIX, COMENÇAREN A ESTABLIR-SE COM UNA ALTERNATIVA DIGNA A LES MÀQUINES DE VAPOR, ESPECIALMENT EN MOTORS MÉS PETITS I MANEJABLES, HI HA HAGUT MOLTS INTENTS D'ACONSEGUIR MOTORS ROTATIUS, SENSE LES CONTINUES ACCELERACIONS I FRENADES DELS MCIA PERÒ QUE MANTENISSIN LES BONES CARACTERÍSTIQUES D'AQUESTOS MOTORS PER SISTEMES DE POTENCIA REDUÏDA (JA QUE LES TURBINES TÈRMIQUES TENEN MASSA PÈRDUES A BAIXES POTÈNCIES). 

NO ÉS, PERÒ, FINS 1936 QUAN FELIX WANKEL, UN ENGINYER ALEMANY DE 32 ANYS, VA PATENTAR UN SISTEMA PROU EFICIENT D'ACONSEGUIR AQUEST OBJECTIU: EL MOTOR ROTATIU WANKEL.

TOT I AIXÍ VAREN PASSAR CASI 25 ANYS PERQUE FELIX WANKEL POGUÉS MUNTAR UN MOTOR FONAMENTAT EN EL SEU DISSENY, QUE EN ELS ANYS POSTERIORS LA MARCA D'AUTOMOBILS MAZDA COMPRARIA LA PATENT I INCORPORARIA EN ALGUNS DELS SEUS MODELS AQUEST MOTOR.

EL MOTOR WANKEL ES FONAMENTA EN UN ROTOR EN FORMA DE TRIANGLE EQUILATER DE COSTATS CONVEXOS AMB UNA CORONA DENTADA EN EL SEU CENTRE.

AQUESTA CORONA ENGRANA AMB UN ARBRE CENTRAL, AL VOLTANT DEL QUAL GIRA DE FORMA EXCÈNTRICA EN L'INTERIOR D'UNA CAMBRA OVALADA (EN FORMA DE 8, DE FET)

EN UN DELS COSTATS DEL MOTOR HI HA LES LUMBRERES D'ADMISSIÓ I ESCAPAMENT I A L'ALTRE LES BUJIES D'IGNICIÓ.

EN LA ROTACIÓ QUEDEN DEFINITS UNS ESPAIS DE VOLUM VARIABLE ENTRE LES CARES DEL ROTOR I LES PARETS DEL MOTOR, QUE PROVOQUEN LA SUCCIÓ NECESSARIA PER L'ADMISSIÓ EN UN PRIMER MOMENT, LA COMPRESSIÓ PRÈVIA A "L'EXPLOSIÓ" A CONTINUACIÓ, DESPRÉS L'EXPANSIÓ D'ON S'EXTREU LA FORÇA ÚTIL DEL MOTOR I PER ÚLTIM L'ESCAPAMENT DELS GASSOS CREMATS.

 

 

AQUESTES ETAPES SE SUCCEEIXEN INDEFINIDAMENT EN CADA UN DELS COSTATS DEL ROTOR, DE MANERA QUE CADA CARA REALITZA LES QUATRE FASES DE FUNCIONAMENT EN CADA VOLTA DEL ROTOR.

EL RESULTAT D'AQUEST DISSENY ÉS UN MOTOR MOLT COMPACTE, DE GRAN POTENCIA ESPECÍFICA I REDUÏDES VIBRACIONS.

MALGRAT AIXÒ, AQUEST MOTOR NO HA ACABAT DE CONSOLIDAR-SE EN EL MERCAT, I COM JA S'HA COMENTAT ABANS NOMÉS LES INCORPOREN UNS QUANTS MODELS D'AUTOMOBILS DE LA MARCA MAZDA

ALGUNS PROBLEMES D'AQUEST TIPUS DE MOTOR SÓN ELS SEGÜENTS: