DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

INFORMACIÓ PER A ALUMNES 2n ESO
CURS 09/10


Redactat per: Xisco HUGUET 
Darrera revisió:

(Index general >>)

Esquemes i resums
Tecnomagatzem:Web de Treballs i resums d'alumnes,
TREBALLS i PROJECTES D'ENGUANY I D'ALTRES ANYS
INFORMACIÓ SOBRE LES OPTATIVES DEL DEPARTAMENT
Resum de continguts
Criteris de qualificació
Criteris d'avaluació
Normes generals
Normes de l'aula taller
Normes de les aules d'informàtica
Programació
TecnoBlog: WEBLOG antic del departament amb propostes de l'alumnat sobre tecnologia
PÀGINES AMB CONTINGUTS SOBRE TECNOLOGIA
TEMES MONOGRÀFICS