Tecnologia industrial I: Continguts currículum oficial


Bloc 1. El procés i els productes de la tecnologia


Bloc 2. Materials industrials


Bloc 3. Elements de màquines


Bloc 4. Circuits elèctrics


Bloc 5. Introducció als sistemes pneumàtics


Bloc 6. Procediments de fabricació


Bloc 7. Recursos energètics