DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

INFORMACIÓ PER A ALUMNES 2n ESO
CURS 09/10


Redactat per: Xisco HUGUET 
Darrera revisió:

(Index general >>)

Tecnomagatzem:Web de Treballs i resums d'alumnes,
Formulari per a l'śs dels ordinadors
Blogs de classe de Tecnologia: General, Propostes lliures de 2n d'ESO, Continguts oficials de 2n d'ESO, Joc-concurs Detectius d'Internet,
Examen per ordinador
APUNTS DEL DEPARTAMENT.
Llista de correu: Missatges enviats en grup
PROPOSTES DE POSSIBLES PRĄCTIQUES
TREBALLS i PROJECTES D'ENGUANY I D'ALTRES ANYS
INFORMACIÓ SOBRE LES OPTATIVES DEL DEPARTAMENT
Normes de funcionament de l'assignatura (curs 09/10)(redactat en castellą)
Criteris de qualificació
Criteris d'avaluació
Normes generals
Normes de l'aula taller
Normes de les aules d'informàtica
Programació
TecnoBlog: WEBLOG antic del departament amb propostes de l'alumnat sobre tecnologia
PÀGINES AMB CONTINGUTS SOBRE TECNOLOGIA