LLUITANT PER L'IGUALTAT D'OPORTUNITATS

DELS NOSTRES ALUMNES

Des del curs 1996/97 en que ens varen retirar el Batxillerat Tecnològic que inicialment el MEC havia assignat a l'Institut, hem intentat que els nostres alumnes poguessin seguir una preparació tècnica en les condicions d'igualtat burocràtica amb els alumnes de l'únic Institut que quedava amb el BT a les Pitiuses: l'IES Isidor Macabich.

Amb aquesta intenció es varen mantenir les assignatures de Tecnologia Industrial que els primers anys impartiem, tant a 1r com a 2n de Batxillerat, amb el mateix nivell de preparació i exigència que en el principi.

La primera marginació important sofrida per la retirada del BT al nostre IES fou la impossibilitat dels nostres alumnes d'examinar-se en la prova de selectivitat de les assignatures tecnològiques. Els intents de fer reflexionar als responsables amb dues cartes enviades a la Conselleria d'Educació i Cultura, la primera en Febrer de 1999 i la segona en Novembre del mateix any, no varen tenir resultat. En conseqüencia, varem avisar a l'alumnat de les limitacions de les nostres assignatures de cara a les proves de selectivitat, encara que els alumnes varen seguir escollint l'assignatura de Tecnologia Industrial II malgrat els entrebancs burocràtics de l'administració.

En segon lloc, els interessos tècnics cada volta més marcats del nostre alumnat afavoria la marxa dels nostres graduats en ESO cap a l'IES Isidor Macabich, per realitzar el Batxillerat Tecnològic i així poder realitzar optatives de caire tècnic en comptes de les assignatures troncals d'altres batxillerats (Biologia i Geologia a 1r curs). L'increment de pre-inscripcions en l'únic IES amb BT de les pitiuses va evidenciar la incoherència de la situació quan el curs 2000/2001 varen quedar exclosos del B.T. 26 alumnes interessats. A conseqüencia d'aquesta situació, i gràcies a la pressió dels pares i alumnes afectats hem pogut recuperar, al menys temporalment, el BT.