DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

RESULTATS ENQUESTES SOBRE NOU CURRICULUM

Redactat per: Xisco HUGUET 
Darrera revisió:
Encara que amb retràs, a continuació hi ha els resultats de les enquestes que el passat curs 2006/07, vaig passar als professors de l'Institut i als pares dels alumnes de 2n d'ESO, amb la intenció d'obtenir una opinió més pràctica sobre la utilitat del currículum que en aquest nou canvi ens proposava la Conselleria.

L'enquesta demanava que indicassin, primer, el seu grau de coneixement (graduat en 5 nivells entre Molt i Poc) en relació a cada un dels continguts conceptuals inclosos en el currículum, i després, que valorassin la importància que cada un dels continguts podia tenir des de la seva experiència personal o punt de vista.

Com es veu en els resultats, hi ha un coneixement mitjà-baix en la majoria d'apartats programats, tant en el col·lectiu de pares com entre els professor (fins i tot hi ha enunciats que no s'entenen, com sembla de l'elevat percentatge que no contesta). Cal exceptuar el conjunt de temes referits a noves tecnologies, on es troben coneixements mitjans-alts.

En relació a la importància que uns i altres atribueixen, també hi ha una coincidència en els temes relacionats amb la informàtica com els de major trascendència. De la resta de continguts els pares es decanten per l'estudi dels materials (fusta i metalls en aquest curs) i també continguts sobre electricitat, en canvi els professors es decanten per temes relacionats amb les energies i el medi ambient.

Les taules següents estan expressades en % i mostren el total d'enquestes retornades (21 de pares i 20 de professors) de les que es varen fer arribar a tots els membres de cada col·lectiu (80 i 80 aprox.)