SELECCIÓ DE FOTOS AUTORITZADES
Només es mostren les persones que ho han autoritzat


PER PROMOCIÓ-GENERACIÓ
(escolliu l'any de naixement):


PER ANY ACADÈMIC
(escolliu el curs escolar):
PER GRUP-CLASSE
(escolliu el grup corresponent)
Curs 1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 4t d'ESO 1r BATX 2n BATX
1993/94 ABC DE
1994/95 ABC DEF ABC D
1995/96 ABC DEF GH ABC DE AB
1996/97 AB AB ABC DEF G ABC DEF ABC AB
1997/98 AB ABC ABC DEF GH ABC DEF ABCD AB
1998/99 AB ABC ABC DEF GHI ABC DEF ABC ABC
1999/00 AB ABC ABC DEF GHI ABC DEFG ABC ABC
2000/01 ABC ABC ABC DEF GH ABC DEF ABCD ABC
2001/02 ABC ABC ABC DEF G ABC DEF ABCD ABC
2002/03 ABC ABCD ABC DEF G ABC DE ABCD ABC
2003/04 ABCD ABCD ABC D ABC D ABCD ABC
2004/05 ABCDE ABCD ABC D ABC ABC ABC
2005/06 ABCD ABCDE ABC D ABC AB ABC
2006/07 ABCD ABCD ABC DE ABC AB AB
2007/08 ABCD ABCD ABC D ABC D AB AB
2008/09 ABCD ABCD E ABC ABC AB AB
2009/10 ABCD ABCD ABC D ABC AB AB
2010/11 ABC ABC D ABC ABC AB AB
2011/12 ABC D ABC ABC ABC AB AB
2012/13 ABC ABC D ABC ABC AB AB
2013/14 PREVIST 2019(3g) ABC ABC D ABC AB AB
2014/15 PREVIST 2020(4g) PREVIST 2019(4g) ABC ABC AB AB
2015/16 PREVIST 2021(4g) PREVIST 2020(4g) PREVIST 2019(3g+P) ABC AB AB
2016/17 PREVIST 2022(5g) PREVIST 2021(3g) PREVIST 2020(3g+P) PREVIST 2019(3g) AB AB
2017/18 PREVIST 2023(4g) PREVIST 2022(4g+P) PREVIST 2021(3g+P) PREVIST 2020(3g) PREVIST 2019(2g) AB