DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Index de ContingutsPRESENTACIÓ

Redactat per: Xisco HUGUET

Darrera revisió:

El departament de tecnologia de l'IES Algarb és un dels 19 departaments didàctics del centre, a més de les 3 famílies professionals,  i és el departament encarregat de la formació tècnica de l'alumnat de l'Institut.

Està compost pels professors d'àrea i compte amb la col·laboració d'un professor de recolçament pràctic, que encara que orgànicament situat al Departament d'Orientació, està fortament vinculat al nostre departament, no sols per la tasca que desenvolupa, sinò per la seva preparació acadèmica.

El departament s'encarrega de diverses àrees i assignatures arreu de l'etapa, des de 2n d'ESO a 2n de Batxillerat. Entre elles, les assignatures obligàtories de 2n i 3r d'ESO, l'assignatura troncal opcional de 4r d'ESO, optatives de 3r i 4r d'ESO (entre elles, la d'Informàtica) i les assignatures optatives de Batxillerat corresponents a la Modalitat del Batxillerat Científico-Tecnològic, quan hi ha prou alumnes que les escullen (alguns anys no s'han fet per falta de demanda. Si hi teniu interés, demanau informació).

Anteriorment, quan estaven separats el Batxiller de Ciències Naturals i el Tecnològic, varem perdre la modalitat de Tecnologia fins que el curs 2001/2002, gràcies a l'interés demostrat per alguns dels nostres alumnes i el recolzament dels seus pares, el varem recuperat després de cinc anys d'exclusió.

Per al desenvolupament de la nostra tasca docent disposam de dues aules-taller i tot una sèrie de ferramentes i equipament.