DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Index de ContingutsRESPECTEM EL MEDI AMBIENT

Redactat per: Xisco HUGUET

Darrera revisió:22/03/2003

Un dels objectius bàsics fixats pel departament és el coneixement i ús per part dels alumnes dels materials del nostre entorn, d'una manera racional que faciliti el manteniment del medi natural i la reducció de despeses. En aquest sentit, pretenem inculcar en l'alumnat el costum de la re-utilització dels materials, aprofitant el més possible cada retall dins l'aula-taller.

A més a més, el passat curs 99/00 per primera vegada (encara que la idea venia de temps enrera), hem sol·licitat la col·laboració dels pares en aquesta acció, demanant-los materials i equips rebutjats (aprofitant tot l'enrenou generat per l'efecte 2000). Aquesta col·laboració s'ha sol·licitat mitjançant un escrit adreçat als pares dels alumnes que fan alguna de les assignatures desenvolupades pels professors del departament, encara que es fa extensiva a qualsevol persona que vulgui col·laborar amb aquesta iniciativa.