DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Index de Continguts PROGRAMACIONS

Redactat per: Xisco HUGUET (CDpt)
Darrera revisió:1/12/02

Les programacions del departament, on es fa la proposta de continguts que es volen desenvolupar en el curs que se comença, així com de les tècniques i complements que s'utilitzaran, es presenten en Setembre, abans de l'inici del curs. Encara que la redacció de les programacions de cada una de les assignatures i àrees de cada curs i cicle és una de les atribucions del cap de departament, és habitual que la resta de professors del departament s'encarreguin de preparar algunes de les programacions, especialment en aquells casos en que un únic professor es fa càrrec de tots els grups d'una assignatura o en que el cap del Dpt. no imparteix classe a cap grup en un cert cicle o curs.

Les programacions del departament d'aquest curs són les següents: