DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Index de ContingutsHORARIS D'ATENCIÓ

 

Redactat per: Xisco HUGUET (CMI)

Darrera revisió:16/09/2006

A part dels horaris propis de cada grup, on els professors corresponents desenvolupen els continguts propis de l'assignatura, els membres del departament de tecnologia procuram donar la màxima facilitat als alumnes per resoldre els seus dubtes i desenvolupar els seus interessos relacionats amb la tecnologia. Alguns cursos passats varem definir horaris d'atenció específics, com el que es mostra al final. Actualment no hi ha un horari concret però cada professor, segons les seves possibilitats, dóna facilitats.

HORARI D'ATENCIÓ A ALUMNES I GUÀRDIES DE TALLER.

 (curs 1999/2000)

El departament de Tecnologia ha establert un horari d'atenció a alumnes i guàrdies de Taller perquè els alumnes del centre que ho desitgin puguin utilitzar els tallers de tecnologia, així com plantejar les qüestions o dubtes que puguin sorgir en relació de les diferents assignatures del departament, en especial per a tots el temes relacionats amb el seguiment dels treballs de recuperació de l'assignatura pendent de 3r.

Les hores d'ATENCIÓ A ALUMNES, per dubtes sobre temes relacionats amb el departament són les següents:

Les hores de guàrdia de taller, en les que els alumnes podran utilitzar les instal·lacions dels tallers del centre, respectant naturalment les normes d'ordre i neteja habituals establertes per part del departament, són les següents: