DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Index de ContingutsEINES I EQUIPAMENT

Redactat per:Xisco HUGUET (CMI)

Darrera revisió:26/03/2005
De la mateixa manera que passa amb les aules, el desenvolupaments propis de l'àrea de Tecnologia necessiten tota una sèrie de ferramentes i equipament específic amb el que es puguin realitzar part dels procediments que complementen els conceptes treballats des de les diferents matèries i assignatures del departament.

Entre aquest equipament cal destacar els panells de ferramentes, que penjats a les aules-taller, estan a disposició dels alumnes durant tot el curs i que inclouen un conjunt variat d'eines de diferents tipus, suficients per a la major part dels treballs.

Per altra banda es disposa d'armaris amb ferramentes més específiques (de les que n'hi ha menys quantitat), que l'alumnat pot sol·licitar abans d'iniciar les tasques corresponents.

Per últim hi ha un conjunt considerable d'eines elèctriques i màquines-eina (que cada any intentam anar augmentant) per realitzar feines més sofisticades amb els alumnes de cursos superiors.

Un dels principals objectius del departament és que els alumnes coneguin l'ús i manteniment correcte de les ferramentes, cosa que es preten aconseguir dins l'aula-taller, amb el desenvolupament de les activitats de construcció programades, i amb la proposta des del curs 95/96 d'establir un servei de préstec d'eines, que encara no s'havia posat en marxa d'una manera definitiva, però que intentarem potenciar quan abans.

Les eines que tenim a disposició de l'alumnat són la part més important de l'equipament propi del departament, equipament que ens esforçam en mantenir en les millors condicions d'utilització possible. Any rera any, lluny de deixar que vagin minvant (amb una "estricta" supervisió), les intentam ampliar perque els alumnes puguin conèixer la major varietat de ferramentes a l'entorn educatiu abans de passar al món laboral. A continuació indicam un llistat de les eines disponibles, classificades segons utilitat: