DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Index de ContingutsCOMPOSICIÓ CURS 10/11
(cursos anteriors)

Redactat per: Xisco HUGUET (CDP)

Darrera revisió:4/9/10

Enguany, el departament està compost per 3 professors d'àrea (un d'ells dedicat exclusivament a la informàtica) amb la col·laboració del professor de suport de l'àmbit pràctic.

Alumnes de 4rt A d'Informàtica amb Xisco Huguet (curs 98/99)Josep Francesc (Xisco) HUGUET GAYÀ

Professor titular del departament, amb destinació definitiva al Centre des del curs 1999/2000 (i com interí des de 1994), és Enginyer Industrial titulat l'any 1991 a l'ETSEIB de la UPC i exerceix com professor de tecnologia des del curs 94/95, sempre a l'Institut ALGARB.

Aquest curs s'encarrega de la docència directa a tots els grups de 2n d'ESO i l'optativa de Tecnologia Industrial de 1r de Batxillerat.

Rafel Serra explicant al grup 3E (curs 99/00)Rafel SERRA COSTA

Professor d'Informàtica de 4t d'ESO i Coordinador de Mitjans Informàtics. Té la plaça definitiva al centre des del curs 2000/2001. Va estudiar Informàtica de Gestió a la UIB, on obtinguè el títol de Diplomat en Informàtica l'any 1992. Abans de dedicar-se a la docència va treballar 2 anys al sector bancari i 6 anys a l'INSALUD com a operador i administrador de sistemes informàtics. Es dedica a la docència des del curs 98/99.

 

Ana ZORRAQUINO CREMADES

 Professora nova al departament, és enginyera Industrial(superior) per la Universitat Miguel Hernández d´Elx, promoció del 2004 (Especialitat Automàtica i Robòtica). Al curs 2008-09 va fer feina de suport per a alumnes nouvinguts i el curs passat als CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques i Sistemes de telecomunicació i informàtics, impartint les assignatures d´Electrotècnia, Electrònica, Manteniment de màquines èlèctriques i Qualitat, a l'IES Isidor Macabich.

Enguany s'encarregarà dels 3 tercers d'ESO, el grup de 4t d'ESO, l'electrotècnia de 2n de Batxillerat i un grup de SCR.Antonio VALENCIA

 Tècnic superior en electricitat, torna a estar enguany a l'Institut com professor de recolzament pràctic a l'àrea de Tecnologia centrant la seva tasca fonamentalment en els grups amb alumnes de NEE i de diversificació.