DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Index de ContingutsASSIGNATURES DE 4t D' ESO

Redactat per: Xisco HUGUET (CMI.)

Darrera revisió:21/03/2003

Les assignatures que els professors del departament impartim en el curs de 4t d'ESO són:

TECNOLOGIA

A 4t d'ESO la tecnologia deixa de ser obligatòria i passa a ser una de les optatives troncals que conformen els diferents itineraris que tenim a l'Institut. Actualment forma part de dos dels Itineraris: amb Fisica i Química (Itinerari II) i des del curs 01/02, amb Educació Plàstica (Itinerari III)

Donat el plantejament optatiu de l'àrea en aquest curs, els continguts no tenen una estructura tancada sino que intenten adaptar-se als interessos dels alumnes. Des de fa uns cursos, s'introdueixen bàsicament continguts introductoris de Electrotècnia i Electrònica.

Per tenir informació més detallada podeu veure la programació corresponent.

INFORMATICA

Aquesta assignatura, optativa, des d'enguany, només en els Itineraris que no hi ha Tecnologia, preten donar uns coneixements bàsics dels programes d'Ofimàtica més habituals avui dia (MS-Office, OpenOffice) per assegurar una formació informàtica bàsica a nivell d'usuari a tots els alumnes. A més a més, per als alumnes amb uns coneixements de partida prou desenvolupats, i uns interessos més específics, s'intenten treballar continguts introductoris d'edició de pŕgines WEB, programació, disseny assistit per ordinador, etc.

Per tenir informació més detallada podeu veure la programació corresponent.

Si ho desitjau, podeu revisar el resum de continguts de les assignatures i materies del departament.