DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Index de ContingutsL'ÀREA A 3r D' E.S.O

Redactat per: Xisco HUGUET (CMI)
Darrera revisió:02/10/2005A 3r d'ESO el departament de Tecnologia desenvolupa les següents assignatures:

TECNOLOGIA.

Aquest curs està enfocat en enllestir els coneixements bàsics de tecnologia iniciats en el primer cicle ja que és l'últim curs de l'etapa on l'estudi de la tecnologia és obligatòri per a tots els alumnes. Aquestos coneixements estan centrats en el procés tecnològic (del que s'estudien les diferents fases del procés i els documents habitualment desenvolupats) i en algunes de les tècniques de treball més habituals (on s'analitzen els materials, les eines i els procediments utilitzats). Dintre les tècniques estudiades destaca el dibuix tècnic com instrument fonamental de comunicació gràfica, complementat pel treball en fusta, la utilització dels operadors mecànics i dels operadors elèctrics, on l'alumnat haurà de manejar eines i procediments més variats.

D'altre costat, donat el caràcter definitiu de l'assignatura i el pes de l'àrea en la formació professional de base en l'etapa, es dóna bastanta importància a algunes actituds com la puntualitat i assistència, la utilització de prendes i mesures de seguretat i el respecte per l'ordre i neteja en el lloc de treball, que poden ser importants en alguns sectors del món laboral.

(Si voleu conèixer més detalls consultau la programació corresponent.)

Si ho desitjau, podeu revisar el resum de continguts.