DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Index de ContingutsACTIVITATS

Redactat per: Xisco HUGUET (C.D.T.)

Darrera revisió:26/03/2005

Les activitats que desenvolupam per aconseguir els objectius bàsics del departament poden classificar-se en dos grups: Activitats habituals de classe, utilitzades per introduïr els continguts propis de l'àrea en totes les seves vessants i activitats complementàries i algunes extra-escolars per aconseguir major efectivitat en l'aprenentatge dels alumnes.

Algunes de les activitats que desenvolupam al llarg del curs les posam a disposició de l'alumnat a la secció: apunts i materials útils per a l'alumnat. Les corresponents a cursos anteriors estan recollides a part. 

Entre les primeres podem esmentar:

Algunes de les del segon grup són: