3.- PRESSUPOST

PROJECTE "PALES EDUCACIÓ FÍSICA"

VERSIÓ ORIGINAL

Concepte

Quantitat

Preu unitari

Preu Total

Materials

Perns M4 X 16 mm, cap avellanat

4

u.

0,020

0,08

Femelles M4

8

u.

0,006

0,05

Cargols 7 mm, ranura plana

8

u.

0,030

0,24

Fusta Contraxapat 10 mm

0,106

m2

12,000

1,27

Volanderes 4,5 mm diàmetre int.

12

u.

0,004

0,05

Velcro

0,5

m

0,500

0,25

Cinta cotó

0,5

m

0,110

0,06

Anelles Nylon 30 mm diàmetre

2

u.

0,039

0,08

Pintura Plástica (opcional)

0,02

litr.

12,000

0,24

Aiguarràs (opcional)

0,02

litr.

1,000

0,02

SUBTOTAL MATERIALS

2,33

Mà d'obra

Hores d'aprenent de fuster

10

hores

6,000

60,00

Amortització Eines

(1 % de l'import de la mà d'obra)

0,60

SUBTOTAL

62,93

IVA16 %

10,07

TOTAL

73,00

Sant Jordi, 15 de Novembre de 2006

JF HUGUET

La fusta de contraxapat es cobra per peça de 2'40 x 1'40 metres, i se li ha de

sumar el preu del transport en furgoneta i els talls corresponents.

El preu aquí indicat, per metres quadrats, és una simplificació.