SIMULADOR PER CALCULAR LA NOTA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT


Introdueix les notes que saps i/o que esperes treure i clica el botó del final.
Notes 1r de batxillerat
Assign 1:
Assign 2:
Assign 3:
Assign 4:
Assign 5:
Assign 6:
Assign 7:
Assign 8:
Assign 9:
Assign 10:
Notes 2n de batxillerat

Assign 1:
Assign 2:
Assign 3:
Assign 4:
Assign 5:
Assign 6:
Assign 7:
Assign 8:
Assign 9:
Mitja batxillerat:x60%
Notes de selectivitat
FASE GENERAL
Nota català
Nota castellà
Nota llengua Extrangera
Nota Història/Filosofia
Nota assign Modalitat
Nota selectivitat:x40%
FASE ESPECÍFICA
Nota assign 1:Coef.ponderació
Nota assign 2:Coef.ponderació

Nota d'accés: