MARCADOR BASQUET

SA BODEGA TEMPS CONTRARI
Comptar possessions Contraris assignats
Canvi simple
PUNTUACIÓ ACUM
SA BODEGA
CONTRARI  
ESTADÍSTIQUES (PF(1:2:3/Ll)+Rb>Ass+Prf!Prc+pR-pP#PC(+psf))