Obtenció de números per atzar

Nombre total de números:
Quantitat de números a extraure:
Mostrar nombres un a un: