Graella. Tamany unitat graella:
Forçar graella.
Unitats: Zoom:

Element:
Mesures:Coordenades:
Punt inicial:XY
Punt final:XY
Color: Escollir