ANNEX A L’ACTA DE LA REUNIÓ DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA DEL DIA 19/2/09

SOBRE LA VALORACIÓ DELS RESULTATS DE LA 1ª AVALUACIÓ.

Les conclusions sobre els resultats de l’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge es presenten organitzades en dos nivells, tal com varem fer el curs passat: Unes de caràcter general, que afecten a tots els nivells i, pel que sembla, a bastantes àrees de la ESO i fins i tot del Batxillerat, i altres específiques de grups, cursos o professors concrets.

Enguany, però per adaptar-nos més al "protocol de valoració dels resultats de la 1a avaluació" presentarem en primer lloc les conclusions específiques per grups, cursos i assignatures que enguany depenen del departament. D'aquesta manera cubriren el formalisme que se'ns demana per part dels nostres superiors, que segueixen més preocupats en la quantitat d'aprovats que en la qualitat dels aprenentatges assolits. Aquest plantejament, incorrecte des del nostre punt de vista ja que sembla respondre més a una mesura propagandística cap a la "societat" que a una preocupació real pel funcionament del sistema educatiu, es previsible que reduirà la qualitat a canvi de la quantitat.

ANÀLISI i VALORACIÓ DELS RESULTATS DE LES ÀREES DEL DEPARTAMENT

Partint de la informació subministrada:

Àrea de Tecnologia (professors: Xisco Huguet):

Com es veu, es cumpleixen els requisits "d'èxit escolar i uniformitat previstos en el protocol". S'ha de tenir en compte, però que aquesta primera avaluació vaig pujar 1 punt a tots els alumnes, tal com vaig informar als alumnes, i als seus pares a principis de Gener, per equilibrar els possibles desnivells de l'actual programació (després de tants canvis soferts per aquesta àrea en els darrers anys), animar-los i incentivar-los per encarar el curs amb més "bon ànim".

Descomptant aquest punt a tots els grups, que dóna una situació més real de cara a la segona avaluació i a final de curs (ja que l'avaluació a Tecnologia és acumulativa (sumativa o contínua si es vol dir així)), els resultats havessin estat els següents:

Com es veu, amb aquestes dades ja no es cumpleixen els requisits del protocol. Els acords presos podrien ser tan efectius com pujar un punt en cada avaluació sobre la nota que es considera justa. La proposta proposada de moment (com a resultat de l'intens debat intern que faig com únic professor de l'àrea) és facilitar la possibilitat de millorar les notes dels exàmens, ja que aquest és l'apartat dels criteris de qualificació que està bloquejant l'aprovat a molts alumnes (per no superar el valor mínim de 3 demanat). Els sistemes són:

Per desgràcia, no confii gaire en cap d'aquestos sistemes, ja que el problema fonamental, encara que els nostres superiors no volen sentir-ho, és la falta de tendència a l'esforç personal i a un mínim d'estudi del nostre entorn social, junt a les excessives pretensions dels currículums dissenyats des dels nivells més elevats, i la seva solució depen fonamentalment de l'alumnat i les seves families, per un costat, i dels nostres superiors, per l'altre. Així doncs, com les solucions se'ns exigeixen als professors, que estam en mig, es pot optar pel regal de punts comentats i/o per deixar de banda els currículs oficials i les programacions didàctiques i fer el que al menys un 50% dels alumnes estiguin disposats a fer. Els resultats, obviament, seran molts més estètics (fins el proper informe PISA, al menys).

Àrea d'Informàtica (professors: Rafel Serra, Vanessa Mengual (Dpt de Física i Química))

Les diferències entre grups són inferiors als requisits del protocol.

VALORACIÓ COMPARATIVA AMB RESULTATS DE L'AVALUACIÓ ANTERIOR:

"No ha lugar"

PER NIVELL I MATÈRIA RESPECTE A LA MITJANA DE LES ILLES BALEARS

Sense massa sentit que expressem l'opinió sobre aquesta comparació, procedim:

Àrea de Tecnologia (professors: Xisco Huguet):

Resultats "inflats"

Resultats "reals"

Possibles motius de les discrepàncies per baix: Diferents professors, diferents alumnes, diferents entorns socials, diferents index SEC, ....

Respecte a resultats de l'Institut el curs passat, especialment a 4t: Diferents professor, diferents alumnes.

Solucions: regalar notes, canviar currículs, canviar "mentalitat de la societat", ...

Àrea d'Informàtica (professors: Rafel Serra, Vanessa Mengual (Dpt de Física i Química))

No hi ha dades sobre la mitjana de les Illes Balears d'aquesta àrea, ni a ESO ni a Batxillerat

 

En referència a les conclusions de caràcter general, que s'havien esmentat inicialment, es repetiran convenientment adaptades les conclusions fetes el curs passat, encara que no es té cap constància de si varen servir per res (ni tan sols sabem si algú se les va llegir) i enguany els resultats no són tan dolents (els alumnes són diferents, encara que no sigui una excusa vàlida per als nostres superiors)

Es considera que una part important dels "mals resultats" són deguts a problemes del sistema educatiu i/o de circumstàncies de l’entorn social i familiar actual, entre les que destacam les següents:

Algunes de les possibles solucions a aquestes circumstàncies són bastant òbvies però no estan directament al nostre abast:

A Eivissa, dia 21 de Febrer de 2009

El Cap de departament

 

 

 

 

Sgt.: Josep F. Huguet