IES ALGARB
DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
ORIENTACIÓ ACADÈMICA i PROFESSIONAL

Redactat per: Xisco HUGUET
Data d'actualització: 23/04/2008

PREFERÈNCIES D'OPTATIVES SEGONS ELS EX -ALUMNES

 • 4t ESO (* indica que hi ha comentaris d'Ex-alumnes)
 •  

  BIOLOGIA i GEOLOGIA

  ED.PLÀST.
  i VISUAL

  FISICA I QUÍMICA.

  INFOR-MÀTICA

  LLATÍ

  MÚSICA

  FRANCÉS

  ALEMANY

  TECNOLOGIA

  Professions

  Repartidor

  4

  3

  2

   

   

   

   

   

  1

  Comercial

   

   

   

  1

   

   

  2

  3

   

  Teatre*

  6

  1

  3

  4

  7

  5

  8

  9

  2

  CICLES FORMATIUS: Grau Superior

  Gestió i Org. de Recursos Naturals

  5

  4

  1

  3

  9

  8

  6

  7

  2

  Diplomat, Arquitecte Tècnic i Enginyer Tècnic

  Educació Social

  6

  5

  8

  1

  7

  9

  3

  2

  4

  Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en electrònica Industrial*

  1

  3

   

   

   

  4

  2

  Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió*

   

  3

  2

   

   

   

   

  1

  Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

   

   

   

   

   

   

   

   

  Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Propulsió i Serveis del Vaixell

  1

  3

   

   

   

   

  2

  Fisioteràpia

  1

   

  3

  2

   

   

  5

  4

   

  Treball Social

  5

  8

  4

  1

  7

  9

  3

  2

  6

  Turisme

  7

  5

  8

  1

  9

  6

  2

  3

   

  Turisme

   

   

   

  3

   

   

  2

  1

   

  Llicenciat, Arquitecte o Enginyer

  Administració i Direcció d'Empreses*

   

  4

   

  1

   

   

  2

  3

  5

  Ciències Ambientals*

  2

   

  1

  4

   

   

   

   

  3

  Comunicació Audiovisual

  4

  3

  5

  2

   

   

   

   

  1

  Enginyer de Camins, Canals i Ports*

  4

  3

  1

  5

  9

  8

  7

  6

  2

  Enginyer Químic*

  3

   

  1

  2

   

   

   

  4

  5

  Filologia Anglesa

  8

  6

  9

  4

  1

  7

  3

  2

  5

  Periodisme*

   

   

   

  1

  2

   

  3

  4

   

  Publicitat i Relacions Públiques

   

   

   

  1

  2

   

  4

  3

   

  Traducció i Interpretació

  4

  8

  6

  3

  5

   

  2

  1

  7

  Veterinària

  1

   

  2

   

   

   

   

   

   

  Per qualsevol dubte o comentari preguntau a Xisco Huguet, personalment (a l'aula TEC-I) o per correu electrònic (algarbtecno(arroba)eivissaweb.net).