IES ALGARB
DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
ORIENTACIÓ ACADÈMICA i PROFESSIONAL

Redactat per: Xisco HUGUET
Data d'actualització: 23/04/2008

PREFERÈNCIES D'OPTATIVES SEGONS ELS EX -ALUMNES

 • 2n BATX Ciències i Tecnologia (* indica que hi ha comentaris d'Ex-alumnes)
 •  

  BIOLOGIA

  CIÈNCIES DE LA TERRA i MEDIAMBIENTALS.

  DIBUIX TÈCNIC II.

  ELECTRO-TÈCNIA

  FÍSICA.

  MATEMÀ-TIQUES II

  QUÍMICA

  TEC. IND.II.

  ALEMANY AVANÇ

  FRANCÉS AVANÇ

  AMPLIACIÓ MATES.

  PSICO-LOGIA

  Professions

  Repartidor

   

   

  3

  5

   

  4

  1

  2

   

   

   

   

  Comercial

   

   

   

  4

   

   

   

   

  2

  1

   

  3

  Teatre*

  8

  2

  3

  5

  4

  6

  9

  1

   

   

  10

  7

  CICLES FORMATIUS: Grau Superior

  Gestió i Org. de Recursos Naturals

  6

  5

  4

  11

  1

  2

  7

  3

  10

  9

  8

  12

  Diplomat, Arquitecte Tècnic i Enginyer Tècnic

  Educació Social

  1

  2

   

  3

  6

  9

  11

  4

  7

  8

  10

  5

  Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en electrònica Industrial*

  6

  4

  3

  2

  1

  3

   

   

  5

   

  Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió*

   

   

   

   

  1

   

  2

   

   

  3

   

  Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

   

   

  4

  3

  1

  2

   

   

   

   

  Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Propulsió i Serveis del Vaixell

  5

  4

  2

  1

  6

  3

   

   

  7

   

  Fisioteràpia

  2

   

   

   

  3

   

  4

   

  5

  6

   

  1

  Llicenciat, Arquitecte o Enginyer

  Administració i Direcció d'Empreses*

   

  6

   

   

   

  1

   

   

  2

  3

  4

  5

  Ciències Ambientals*

  4

  5

  7

   

  3

  1

  2

  6

   

   

   

   

  Comunicació Audiovisual

  2

  4

  7

  8

  5

  1

  6

  3

   

   

   

   

  Enginyer de Camins, Canals i Ports*

  9

  6

  5

  7

  2

  1

  8

  4

  10

  11

  3

  12

  Enginyer Químic*

  5

  4

  3

  9

  1

  2

  1

  6

  7

  8

  9

   

  Traducció i Interpretació

  4

  3

   

   

   

   

   

  5

  1

  2

   

  6

  Veterinària

  1

   

   

   

  4

  2

  3

   

   

   

   

   

  Per qualsevol dubte o comentari preguntau a Xisco Huguet, personalment (a l'aula TEC-I) o per correu electrònic (algarbtecno(arroba)eivissaweb.net).