IES ALGARB
DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
ORIENTACIÓ ACADÈMICA i PROFESSIONAL

Redactat per: Xisco HUGUET
Data d'actualització: 23/04/2008

PREFERÈNCIES D'OPTATIVES SEGONS ELS EX -ALUMNES

 • 1r BATX Ciències i Tecnologia (* indica que hi ha comentaris d'Ex-alumnes)
 •  

  BIOLOGIA i GEOLOGIA

  DIBUIX TÈCNIC.

  FÍSICA i QUÍMICA.

  MATEMÀ-TIQUES I

  TEC. IND I.

  ALEMANY AVANÇAT.

  FRANCÉS AVANÇAT

  ECONOMIA

  INGLES TÉCNICO

  Professions

  Repartidor

  5

  3

  1

  4

  2

   

   

   

   

  Comercial

   

   

   

  4

   

  1

  2

  3

   

  Teatre*

  5

  2

  3

  4

  1

   

   

  6

   

  CICLES FORMATIUS: Grau Superior

  Gestió i Org. de Recursos Naturals

  8

  4

  1

  2

  3

  7

  6

  5

   

  Diplomat, Arquitecte Tècnic i Enginyer Tècnic

  Educació Social

  1

  2

  5

  8

  3

  6

  7

  4

   

  Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en electrònica Industrial*

  4

  2

  1

  3

  5

   

   

   

  Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió*

   

  3

  1

  2

   

   

   

   

  Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

   

  3

  1

  2

   

   

   

   

  Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Propulsió i Serveis del Vaixell

  4

  2

  1

  3

   

   

   

  *

  Fisioteràpia

  1

   

  2

   

   

  4

  5

  3

   

  Llicenciat, Arquitecte o Enginyer

  Administració i Direcció d'Empreses*

   

  6

   

  1

  5

  2

  3

  4

   

  Ciències Ambientals*

  3

  5

  2

  1

  4

   

   

   

   

  Comunicació Audiovisual

  2

  5

  4

  1

  3

  8

  7

  6

   

  Enginyer de Camins, Canals i Ports*

  5

  3

  2

  1

  4

  7

  8

  6

   

  Enginyer Químic*

  4

  3

  1

  2

  5

  6

  7

  8

   

  Traducció i Interpretació

  3

  8

  5

  7

  6

  1

  2

  4

   

  Veterinària

  1

   

  3

  2