Eines de muntatge
Nom català Nom castellà
"Pata de cabra" Pata de cabra
Alicates de punta redona Alicates de punta redonda
Alicates per volanderes exteri Alicates para arandelas exteri
Alicates per volanderes interi Alicates para arandelas interi
Alicates universals Alicates universales
Botador
Clau Allen Llave Allen
clau anglesa Llave Inglesa
Clau d'estrella Llave de estrella
clau fixa llave fija
Clau stilson Llave grifa
Extractor Extractor
Grapadora Grapadora
Joc claus allen Juego llaves allen
Joc claus angleses Juego Llaves inglesas
Joc claus estrella Juego llaves estrella
Joc claus fixes Juego llaves fijas
Joc claus pipa Juego llaves pipa
Joc claus tub Juego de llaves de tubo
Joc puntes tornavis Juego puntas atornillador
Maça (de picapedrer) Maza
Maça de fusta Maza de madera
Maça de goma Maza de goma
Maça de Nylon Maza de Nylon
Martell d'ebenista Martillo de ebanista
Martell d'orelles Martillo "de orejas"
Martell de pena Martillo de peña
Reblonadora Remachadora
Tornavis d'estrella Destornillador de estrella
Tornavis d'Impacte Destor-golpe
Tornavis de punta recanviable Destornillador de punta recanv
Tornavis de tub Destornillador llave-tubo
Tornavis pla Destornillador plano