4t ESO: CRITERIS D’AVALUACIÓ OFICIALS Nom: ____________________________________________ Classe: _______Instal·lacions en habitatges

I

F

ElectrònicaTècniques d’expressió i comunicacióDissenyar circuits bàsics de les inst. d’habitatgesDescriure funcionament d’un sist. electrònic realUsar programes de disseny assitit per ordinador per fer dibuixos en almenys dues dimensionsAnalitzar circuits bàsics de les instal·lacions d’hab.Descriure aplicació d’un sistema electrònic realSimular circuits bàsics de les instal·lacions d’hab.Descriure components elementals d’un sist.elect r.Usar l'ordinador per elaborar documents tècnicsMuntar circuits bàsics de les instal·lacions d’hab.Comprendre el funcionament de circ.elect.senzillsUsar l'ordinador per desenvolupar (tractar, processar,

emmagatzemar) documents tècnics.Usar la simbologia adequadaDissenyar circ. elect. senzills amb símbols adequatsUsar la normativa adequadaSimular circ. elect. senzills amb símbols adequatsUsar l'ordinador per difondre (presentar) documents tècnics


Muntar circ. elect. senzills amb símbols adequats


Modificar circ. elect. senzills


- l’habitabilitatConèixer característiques dels components bàsics


- la funcionalitatConèixer les funcions dels components bàsicsTecnologies de la comunicació- l’estèticaRealitzar operacions lògiques amb l'alg. de booleDescriure els elements de comunicació amb filValorar les condicions que contribueixen

- l’estalvi energèticRelacionar plantejaments lògics amb proc. tècnicsDescriure els sistemes de comunicació amb filResoldre amb portes lòg. problemes tec. senzillsComprendre els sistemes de comunicació amb fil

- l’habitabilitat


Analitzar els sistemes de comunicació amb fil- la funcionalitat d’un habitatge


Descriure els elements de comunicació sense fil- l’estètica d’un habitatgeControl i robòticaDescriure els sistemes de comunicació sense filFomentar les condicions que contribueixen

- l’estalvi energèticAnalitzar sistemes automàtics o automatismesComprendre els sistemes de comunicació sense fil

Analitzar els sistemes de comunicació sense filDiferenciar sist. de controls d'enllaç obert i tancat

- l’habitabilitatDescriure els components dels sistemes automàticsDescriure els principis tècnics bàsics- la funcionalitat d’un habitatgeMuntar automatismes senzillsConèixer diferents mitjans de transmissió d'informac.- l’estètica d’un habitatgeFer un programa per controlar un robot realiment.Conèixer característiques de mitjans de trans. inf.Interpretar simbologia d’instal·lacions elèctriquesUsar simuladors informàtics per comprovar

-el funcionament de sistemes automàticsConèixer tipus de senyalsInterpretar simbologia d’instal·lacions de calefaccióConèixer processos de transmissió d'informacióInterpretar simbologia d’inst. d’aire condicionat-el funcionament de robotsConèixer processos de transformació d'informacióInterpretar simbologia d’inst. de comunicacions-els programes de control dissenyatsConèixer processos de protecció d'informacióInterpretar simbologia d’inst. subminist.d’aigua

Interpretar simbologia d’instal·lacions de sanejamentPneumàtica i hidràulica


Manejar simbologia d’instal·lacions elèctriquesConèixer les principals aplicacions de la hidràulicaTecnologia i societatManejar simbologia d’instal·lacions de calefaccióConèixer les principals aplic. de la pneumàticaConèixer fites fonamentals del desenvolupament tec.Manejar simbologia d’inst. d’aire condicionatIdentificar sistemes hidràulics i pneumàticsAnalitzar evolució d'alguns objectes tècnicsManejar simbologia d’inst. de comunicacionsDescriure característiques dels sist. hidràulics i p.Valorar implicació d'obj. tècnics en canvis socialsManejar simbologia d’inst. subminist.d’aiguaConèixer elements de sistemes h i p.Valorar implicació d'obj. tècnics en canvis laboralsManejar simbologia d’instal·lacions de sanejamentConèixer la funció dels elements dels sistemes h i pElaborar judicis de valor sobre el desenv. tecnològicConèixer components de factures elèctriquesDescriure funcionament sist. hidràulics i p.Relacionar invents i descobriments amb el contextConèixer components de factures de gasDissenyar un sist. per resoldre un probl. quotidiàInterpretar modificacions tec. de cada període històricConèixer components de factures de telefonConstruir un sist. per resoldre un probl. quotidiàInterpretar modif. econòmiq. de cada període històricConèixer components de factures d’aigua potableUtilitzar amb facilitat la simbologia necessàriaInterpretar modif. socials de cada període històricConèixer les tècniques actuals d’estalvi energèticUtilitzar amb facilitat la nomenclatura necessària


Aplicar les tècniques actuals d’estalvi energèticComprendre els principis físics de funcionamentTOTALS