3r ESO: CRITERIS D’AVALUACIÓ OFICIALS Nom: ____________________________________________ Classe: _______


PROCÉS de resolució de problemes

TECNOLÒGICs

I

F

Identificar materials de construcció en aplicacions habitualsDescriure el funcionament de les màquines elèctriques bàsiquesBuscar solucions a problemes:Usar de manera correcta tècniques de conformació de materials de construccióConèixer els components electrònics bàsics (resistència, díode i transistor).Seleccionar solucions a problemes:Incorporar criteris d’economia a la solucióUsar de manera correcta tècniques d’únió de materials de construccióMuntar circuits electrònics senzills a partir d’un esquema predeterminatIncorporar criteris de sostenibilitat a la solucióIncorporar criteris de seguretat a la solució.Relacionar les propietats amb les aplicacions dels materials de construcció


Planificar la construcció de la solucióMaquinari i programari: US D’ORDINADORS

I

F

Fer dibuixos dels projectes


Elaborar documents tècnics que tenguin textUsar els materials de manera òptima per construir la

solució.ENERGIA I LA SEVA TRANSFORMACIÓ

I

F

Elaborar documents tècnics que tenguin imatgesConèixer mitjans de producció d’energia elèctrica


Usar les eines i màquines-eina correctament per

construir la solució.Conèixer mitjans de transformació d’energia elèctrica

Respectar les normes de seguretat.Conèixer mitjans de transport d’energia elèctrica


Elaborar Documents del projecte amb llenguatge

tècnicDescriure esquemàticament el funcionament de centrals productores d’energia (hidroelèctriques, tèrmiques i nuclears)Realitzar dibuixos amb progs.de disseny gràfic senzillLocalitzar informació amb un gestor de base de dadaTreballar en equip amb tolerànciaCrear informació amb un gestor de bases de dadesTreballar en equip amb autonomia.Descriure esquemàticament el tipus de centrals productores d’energiaActualitzar informació amb un gestor de bases de dades


Tècniques d’expressió gràfica: DIBUIX TÊCNIC

I

F

Descriure esquemàticament els sistemes tecnològics per aprofitar les energies renovables (eòlica, solar, mareomotriu i biomassa)Tecnologies de la comunicació: INTERNET

I

F

Dibuixar Vistes d’objectesUsar Internet per comunicar-te entre grupsDibuixar Perspectives d’objectesUsar Internet per publicar informacióUsar Escales en els dibuixosConèixer el funcionament d’un motor d’explosióDissenyar una pàgina webAcotar els dibuixosConèixer diverses fonts d’energia.Elaborar una pàgina web.Usar la Normalització de dibuixComprendre la importància de l’energia elèctrica en l’àmbit domèsticConèixer conceptes de navegació per Internet


Conèixer terminologia de navegació per InternetMATERIALS d’ÚS TÈCNIC

I

F

Comprendre la importància de l’energia elèctrica en l’àmbit industrialUsar eficientment els cercadorsConèixer les propietats bàsiques dels plàsticsUsar gestors de correu electrònicConèixer les aplicacions més importants dels plàstics

Identificar plàstics en objectes habituals


CIÈNCIA, TECNOLOGIA i SOCIETAT

I

F

CIRCUITS I MÀQUINES ELÈCTRIQUES

I

F

Reconèixer impacte de l’activitat tecn. sobre el mediUsar de manera correcta tècniques de conformació de plàsticsDissenyar circuits elèctrics senzills en CCComprovar beneficis de les tecnologies correctores per aconseguir un desenvolupament sostenibleSimular circuits elèctrics senzills en corrent continuUsar de manera correcta tècniques d’únió de plàsticsMuntar circuits elèctrics senzills en corrent continuComprovar necessitat de les tecnologies correctores per aconseguir un desenvolupament sostenible


Reconèixer les magnituds elèctriques bàsiques


Reconèixer els seus instruments de mesuraFomentar eficiència i estalvi energèticConèixer les propietats bàsiques dels materials de construcció (petris, ceràmics)Realitzar mesures elèctriques bàsiques.Analitzar críticament repercussions ambientals de l’activitat tecnològicaReconèixer la seva simbologiaConèixer les aplicacions més importants dels materials de construccióDescriure les parts de les màquines elèctriques bàsiques (dinamo, motor de CC, alternador, transformador)Desenvolupar actituds de consum racionalIntentar aconseguir un entorn saludable i més qualitat de vida


TOTALS .