Eines d'arrencament de ferritja i encenalls
Nom català Nom castellà
Angletadora elèctrica Ingletadora-Tronzadora
Arc de marqueteria Segueta
Arquet per a metalls Arquillo para metales
Barrina Barrena
Broca ferro Broca para metal
Broca pared (pedra)-Widia Broca para pared
Desbarbadora Amoladora
Electro-esmeriladora Electro-esmeriladora
Esmoladora de broques Afilador de brocas
Fressa Fresa
Fressadora Fresadora
Joc broques "mechas" Juego brocas de mecha
Joc broques fusta Juego brocas para madera
Joc broques pedra Juego brocas para pared
Joc broques per a ferro Juego brocas para metal
Joc corones de foradar Juego brocas de corona
Joc de fileres de fer rosca Juego de hileras para roscar
Joc llimes (Neddle) Juego limas de aguja
Joc mascles de fer rosca Juego machos de roscar
Joc moles abrassives Juego muelas abrasivas
Llima mitja-canya Lima de media cana
Llima plana Lima plana
Llima rodona Lima cilíndrica
Llima triangular Lima triangular
Llimadora elèctrica orbital Limadora eléctrica orbital
Mini-Trepant Mini-taladro
Mola abrassiva per a trepant Muela abrasiva para taladro
Pedra esmoladora Piedra afiladora
Plana Elèctrica Cepillo elèctrico
Polidora elèctrica Pulidora Eléctrica
Porta-fulles d'arquet Mango para hojas de sierra
Raspa mitja-canya Escofina de media caña
Raspa rodona Escofina cilíndrica
Raspall de filferro per a trep Cepillo de puas para taladro
Serra de calar elèctrica Sierra de calar eléctrica
Serra elèctrica circular Sierra eléctrica circular
Serra engletadora Sierras de ingletar
Serreta per a metall Segueta para metal
Torn per a fusta Torno para madera
Trepant de columna Taladro de columna
Trepant elèctric portàtil Taladro eléctrico portátil
Trepant recarregable Taladro recargable
Xerrac Serrucho
Xerrac de Beina Serrucho de costilla
Xerrac de full recanviable Serrucho de hoja recanviable