Només síhan posat les inicials dels noms i els llinatges dels alumnes per a preservar la seva identitat.

4A

CURS 07/08 mes-

MAIG: FALTES D'ASSISTENCIA A DIA

mes+

1r LLINATGE

NOM

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28
AA............
CA............
CA............
CZ............
FD...........F
GM...........R
GA............
IM............
JA...........F
MO............
MA.......FF...
NG.......FR.FR
PR........F...
RO......JJJ...
SR............
SJ............
SL......F.....
SN............