Només síhan posat les inicials dels noms i els llinatges dels alumnes per a preservar la seva identitat.

3C

CURS 07/08 mes-

MAIG: FALTES D'ASSISTENCIA A DIA

mes+

1r LLINATGE

NOM

1 6 6 8 13 13 15 20 20 22 27 27 29
AM..........R..
AC..R......J...
AJ....FF.......
BJ...FFFFFFFFFF
CR............F
CL.............
CM.............
CM.............
CE.............
FC.............
FA...F..J...F..
GL...J.........
GR.............
JG..........R..
LV.FFFFFFFFFFFF
MA.F.F...J..F.F
MY......J..J...
MA.............
MC.......F..F..
MD.............
PJ.............
RC.............
SC.............
TJ.............