Només síhan posat les inicials dels noms i els llinatges dels alumnes per a preservar la seva identitat.

3A

CURS 07/08 mes-

MAIG: FALTES D'ASSISTENCIA A DIA

mes+

1r LLINATGE

NOM

1 7 7 8 14 14 15 21 21 22 28 28 29
AJ.............
AT.............
AJ......F......
CS.............
CM.............
FAFFFFFFFFFFFFF
GL.......F.....
GA.............
GM.............
KO...F......F..
LE.............
MV.............
NA.............
NSFFFFFFFFFFFFF
OP.............
OA.......J.....
PG.......FF....
PC..........JJJ
RD.............
RC.............
RF.............
SV.............
TJ......F......
.............