Només síhan posat les inicials dels noms i els llinatges dels alumnes per a preservar la seva identitat.

2D

CURS 07/08 mes-

JUNY: FALTES D'ASSISTENCIA A DIA

mes+

1r LLINATGE

NOM

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27
AJ................
AT................
AAJ.F.............
DMFFFFFFFF........
DAFFFFFFFF........
GA................
GM................
JG................
MD................
OP................
OA................
PE...F............
PG................
PC................
RD................
RC................
RJ................
RF................
SG.F..F...........
SC.FF..F..........
SV................