Només síhan posat les inicials dels noms i els llinatges dels alumnes per a preservar la seva identitat.

2C

CURS 07/08 mes-

JUNY: FALTES D'ASSISTENCIA A DIA

mes+

1r LLINATGE

NOM

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27
AD................
AL....F..F........
AJ...F............
CT................
CM....F...........
CC................
CE................
DMFF.....F........
FC................
GR................
LV.FFFFFFF........
MV................
MS................
NG................
PR................
RJ.......F........
SM................
SC....F.FF........
TJ................