Només síhan posat les inicials dels noms i els llinatges dels alumnes per a preservar la seva identitat.

2B

CURS 07/08 mes-

JUNY: FALTES D'ASSISTENCIA A DIA

mes+

1r LLINATGE

NOM

2 4 5 6 9 11 12 13 16 18 19 20 23 25 26 27 30
AE.................
CD.................
CR.................
FS.FJ..............
GM.....F...........
GL.................
GM......F..........
GD.................
MS.J.J.F.J.........
MD.................
MA.J.JFF.J.........
NA.................
OP....F..F.........
OY.....FFF.........
PM.................
PJ.J.JFF.J.........
RM.................
RF.................
RF.................
RC.....J...........
TS.................