Només síhan posat les inicials dels noms i els llinatges dels alumnes per a preservar la seva identitat.

2A

CURS 07/08 mes-

JUNY: FALTES D'ASSISTENCIA A DIA

mes+

1r LLINATGE

NOM

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27
AC................
CR................
CT......F.........
CL................
CP.......J........
CM................
CM................
EB....FJJJ........
RR.F...FFJ........
FA.F...F..........
KA.F..FFFF........
MY................
MA................
PA................
PD................
PJ................
RC................
RA.F...FFJ........
SH....J...........
SA................
TJ................