Només síhan posat les inicials dels noms i els llinatges dels alumnes per a preservar la seva identitat.

2D

CURS 07/08

ACTIVITATS PENDENTS A DIA

act+

1r LLINATGE

NOM

1: Probleme 2: Solucion 3: Escollir 4: Tangram 5: Paralele 6: Angles 7: Retolaci 8: Caixeti 9: Compas 10: Maqueta1 11: Maqueta2 12: Mat i de 13: Aval i % 14: Pl.Pales 15: EsbosInd 16: Avantpro 17: Minerals 18: Planific 19: Perspect 20
AJ...........F.....F..
AT........F..FF....FF.
AA...........F.....F..
DMFFFF..F.F..F..FFFF..
DAFFFF..F....F....FFF.
GA.................F..
GM.................F..
JG....................
MD..F.F.F.FFFFF...FFF.
OP....................
OA....................
PE.FF.F...FFFFF.F.FFF.
PGFFF.F.F.F..FF....FF.
PC......F..........F..
RD............F....FF.
RC...........FF...FF..
RJ...........F.....F..
RF...........FF....F..
SGFFFF..F....J....FFF.
SCFFFFF.F.F..FF.F.FFF.
SVFFF...F.FFFFF..F.F..