Només síhan posat les inicials dels noms i els llinatges dels alumnes per a preservar la seva identitat.

2C

CURS 07/08

ACTIVITATS PENDENTS A DIA

act+

1r LLINATGE

NOM

1: Probleme 2: Solucion 3: Escollir 4: Tangram 5: Paralele 6: Angles 7: Retolaci 8: Caixeti 9: Compas 10: Maqueta1 11: Maqueta2 12: Mat i de 13: Aval i % 14: Pl.Pales 15: EsbosInd 16: Avantpro 17: Minerals 18: Planific 19: Perspect 20
ADJJ..F...F..FFF.JFFF.
AL........F..F.....FF.
AJ........F..FF.F..F..
CT......F.F..F.....F..
CMFFF...F.F..FF.F.FFF.
CC........F..F.....F..
CE........F...F....F..
DM...F.F..F........FF.
FCF.F.....F..FF....FF.
GR........F..FF....F..
LV.FF.F.F.F..FF...FFF.
MV........F..FF....F..
MS........F..FF.FFFF..
NGFFF...F.F..FF.FF.FF.
PR.F....F.F..F....F...
RJ.FF.F.F....FF.FF.FF.
SM.F.F....F..FF.FFFFF.
SC........F...F....F..
TJ.....F..F...F.FF.F..