Només síhan posat les inicials dels noms i els llinatges dels alumnes per a preservar la seva identitat.

2B

CURS 07/08

ACTIVITATS PENDENTS A DIA

act+

1r LLINATGE

NOM

1: Probleme 2: Solucion 3: Escollir 4: Tangram 5: Paralele 6: Angles 7: Retolaci 8: Caixeti 9: Compas 10: Maqueta1 11: Maqueta2 12: Mat i de 13: Aval i % 14: Pl.Pales 15: EsbosInd 16: Avantpro 17: Minerals 18: Planific 19: Perspect 20
AE........F...F....F..
CD....................
CR......F.F..FF..FFFF.
FS............F.F..F..
GM.FFFFFF.F...F.FFFFF.
GL....................
GM............F..F.F..
GD....FFF.F...F.F..FF.
MSFFF...F.F..FF.F.FFF.
MD......F.F...F..F.FF.
MA......FFF..FF..FFF..
NA.........FFF...FF...
OPFFF...FFF..FF.FF.FF.
OYJJF..FF.F..FFFFFFFF.
PM....................
PJFFFF...FFFFFF.FFFFF.
RM..F..............F..
RFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.
RFFFFFF.FFFFFF.FFFFFF.
RC........FFFF.....F..
TS......F.F...F..F.FF.