Només síhan posat les inicials dels noms i els llinatges dels alumnes per a preservar la seva identitat.

2A

CURS 07/08

ACTIVITATS PENDENTS A DIA

act+

1r LLINATGE

NOM

1: Probleme 2: Solucion 3: Escollir 4: Tangram 5: Paralele 6: Angles 7: Retolaci 8: Caixeti 9: Compas 10: Maqueta1 11: Maqueta2 12: Mat i de 13: Aval i % 14: Pl.Pales 15: EsbosInd 16: Avantpro 17: Minerals 18: Planific 19: Perspect 20
AC.FF.F.F.F..FF.FFFFF.
CR...F....F..F..F...F.
CT...FF...F...F.F.FFF.
CL....................
CP.F..F.F.F..FF..F.FF.
CM.................F..
CM....................
EBJJ..F.......F.FFFF..
RRJJJJJJJJJJJJJ..FFFF.
FA....FFF.F..FF.FFFFF.
KAFFFFF...F..FF.......
MY....................
MA........F...........
PA..FFF.F.F..FF.F.FF..
PD......F........F..F.
PJ....................
RC.....FF.F.......FFF.
RA.FFFF.F.F..FF.F.FFF.
SHJJF...FFFJJFF.FFFFF.
SA.FFFF.F.F...F.......
TJ....................