PROCÉS TECNOLÒGIC

2n d’ESO

SENYALITZACIÓ MECÀNICA

INTERMITENT

Curs 2004/2005

 

 

RESUM INICIAL

Descripció del problema o necessitat

En aquesta 2a pràctica de procés tecnològic o procés de disseny dels alumnes de 2n d'ESO, és proposa realitzar una "Senyalització mecànica intermitent (moviment alternatiu)". Per això, cada grup d'alumnes haurà de tornar a realitzar totes les etapes del procés tecnològic per construir una màquina o mecanisme que, utilitzant els mecanismes explicats a classe (i altres que puguin trobar ells mateixos), cumpleixi els requisits indicats en els objectius.

D'aquesta manera, com és habitual, s'haurà de treballar en grup, on cada component haurà de col·laborar amb esforç i creativitat. També s'han de planificar les diferents etapes per acabar abans de la data final proposada, i hi ha d'haver una bona organització per aconseguir els materials necessaris.

Què volem aconseguir per resoldre el problema ?

Per resoldre el problema plantejat s'ha de buscar un sistema que cumpleixi els següents requisits:

-Moviment "intermitent": El sistema ha de tenir una moviment intermitent (o alternatiu), de pujada i baixada, o d'oscil·lació d'un costat a l'altre, perque pugui servir d'avís (senyalització)

-Sistema de recàrrega mecànica: El dispositiu construit ha poder-se carregar (donar-li "corda") perque funcioni durant un temps des del moment en que "s'activi la senyalització" sense usar sistemes elèctrics (pil·les, motors, etc).

-Durada de funcionament: Ha de ser el més llarga i uniforme possible. Com més temps estigui en funcionament després de donar-li corda, millor. Així mateix, és important que el temps de funcionament sigui el més igual possible cada vegada que es posi en marxa.

-Dimensions màximes: 200 mm x 300 mm x 300 mm. El sistema ha de ser compacte, ja que ha de caber dins les taquilles de grup mentre duri la construcció.

-Construit amb materials reciclats, per contribuir al sosteniment del medi ambient i reduir costos.

-Original, perque sigui més interessant i vistós