PROCÉS TECNOLÒGIC

2n d’ESO

RELLOTGE DE BALETES

Curs 2004/2005RESUM INICIAL

Descripció del problema o necessitat

Com a 1a pràctica de procés tecnològic o procés de disseny dels alumnes de 2n d'ESO, és proposa realitzar un "Rellotge de baletes". Per això, cada grup d'alumnes haurà de realitzar totes les etapes del procés tecnològic per construir un recorregut per a una baleta ("canica") que cumpleixi una sèrie de requisits.

D'aquesta manera s'haurà de treballar en grup, on cada component haurà de col·laborar amb esforç i creativitat. També s'han de planificar les diferents etapes per acabar abans de la data final proposada, i hi ha d'haver una bona organització per aconseguir els materials necessaris.

Què volem aconseguir per resoldre el problema ?

Per resoldre el problema plantejat s'ha de buscar un sistema que cumpleixi els següents requisits:

-Durada del recorregut: entre 1 i 2 minuts. Si el recorregut té reinici automàtic, molt millor.

-Durada uniforme. Una baleta ha de tardar sempre el mateix en fer el recorregut construit (perque la mesura de temps sigui el més exacte possible).

-Dimensions màximes: 200 mm x 300 mm x 300 mm. El sistema ha de ser compacte, ja que ha de caber dins les taquilles de grup mentre duri la construcció.

-Construit amb materials reciclats, per contribuir al sosteniment del medi ambient i reduir costos.

-Original, perque sigui més interessant i vistós