CRITERIS I CONDICIONANTS DELS PROJECTES DE 2n D'ESO.