PROCÉS TECNOLÒGIC

2n d’ESO

MECANISME per a FIGURA

de NADAL

Curs 2006/2007

 

RESUM INICIAL

Descripció del problema o necessitat

El Nadal és una de les èpoques de l’any que més agrada a la gent. Un dels símbols més típics del Nadal són els Betlems on, en alguns casos, s’afegeixen figures amb moviment que li donen més realisme. Aquest tipus de figures, que se solen veure en betlems d’exposició pública, necessiten mecanismes com els estudiats a tecnologia de 2n d’ESO.

Així doncs, per facilitar l’estudi i comprensió dels operadors mecànics es proposa en aquest 2n procés tecnològic dissenyar i construir un " Mecanisme per a una figura de Betlem".

Com és habitual, a més de treballar en grup, planificar les diferents etapes i organitzar la recollida dels materials necessaris, s’han d’aconseguir una sèrie de requisits que estan indicats en els objectius següents.

Què volem aconseguir per resoldre el problema ?

Per resoldre el problema plantejat s'ha de buscar un sistema que cumpleixi els següents requisits:

-Moviment adequat a la figura que es vol representar: El sistema ha de tenir les parts necessàries per realitzar el moviment propi de la figura que es representa.

-Acoblabilitat del mecanisme: El dispositiu construit ha de poder-se acoblar a una politja externa de la qual obtindrà el moviment i la força necessària. Aquesta politja, de 20 mm de diàmetre, girarà aproximadament 1 volta cada segon i estarà situada sobre un eix horitzontal a 3 cm del terra i 3 cm de distància de la base del prototipus. A més, la figura de Nadal s’ha de situar sobre una base a 5 cm del terra, davall la qual es col·locaran tots els operadors mecànics necessaris.

-Dimensions màximes: 200 mm x 200 mm x 300 mm. El sistema ha de ser el més petit possible ja que ha de ser fàcilment incorporable a un betlem normal. En cap cas pot superar les mesures màximes indicades. A més, ha de pesar quant menys millor.

-Desmuntable i construit amb materials re-utilitzats i reciclables, per contribuir al sosteniment del medi ambient i reduir costos. És especialment interessant que les parts siguin desmuntables per poder-lo transportar i emmagatzemar d’un any a l’altre, especialment el mecanisme, per poder re-utilitzar les seves peces.

-Original, interessant i vistós, fàcil de construir i el més barat possible.