PROCÉS TECNOLÒGIC

3r d’ESO

CONSTRUCCIÓ D’ECOMÒBILS

Curs 2008/2009

 

    1. RESUM INICIAL

Descripció del problema o necessitat

Gran part dels recursos naturals, que durant segles hem usat els països desenvolupats, s’estan esgotant. A més a més, l’ús exagerat d’aquestos provoca des de fa temps una gran contaminació. Des de fa dues o tres dècades els científics avisen del perill d’aquesta situació, per la qual cosa entre tots hem d’aconseguir reduir l’ús abusiu d’aquestos recursos i trobar sistemes d’aprofitar els recursos renovables (o reciclats) per mantenir els nivells de comoditat que l’avanç tecnològic ens ha subministrat. Són les noves generacions, els alumnes d’avui dia, qui més poden contribuir a trobar la solució, i un bon aprenentatge els ajudarà a aconseguir aquest repte.

Així doncs, per incentivar la capacitat creativa dels alumnes de l’Institut i fomentar la seva sensibilitat cap als temes mediambientals es proposa en aquest procés tecnològic dissenyar i construir un " ECOmòbil". A final de curs, per donar-li més publicitat i reconeixement es programarà una exposició de tots els dispositius construits i UNA CURSA D’ECOMÒBILS, amb premi per al vehicle que arribi més lluny, sempre i quant compleixi els següents

  REQUISITS::

-Moviment sense produir cap tipus de residu contaminant: No es poden usar piles ni cap tipus de material que produeixi contaminació durant el seu funcionament.

-Dimensions màximes: 200 mm x 200 mm x 300 mm. El sistema en cap cas pot superar, en posició de funcionament ni de repós, les mesures màximes indicades.

-Utilitzar materials reutilitzats, reciclables i no contaminants, per contribuir al sosteniment del medi ambient i reduir costos. Es  valorarà especialment aquest requisit.

- Econòmic: com sempre, es persegueix que el producte construit sigui el més barat possible. Incorporar elements nous reduirà la nota i la puntuació en cas d'empat a la cursa.

-Original, interessant i vistós, fàcil de construir.