Examen de tecnologies de 2n d'ESO
INSTRUCCIONS

L'examen consta de 2 pàgines de preguntes obligatòries i la resta, si n'hi ha, són voluntàries.
En les pàgines de preguntes obligatòries no s'ha de deixar cap resposta buida. Com a mínim haurieu d'escriure una lletra.
En les pàgines de respostes voluntàries, només heu de contestar les que sabeu, ja que les respostes mal contestades fan que la nota baixi un poc. En les preguntes que no sabeu no heu d'escriure res.
Al final de cada pàgina teniu el botó ACABAR PÀGINA que tancarà la pàgina corresponent. El botó ACTUALITZAR del principi de cada pàgina de preguntes serveix per anar gravant les respostes i mostrar el temps que queda.
Una volta heu acabat una pàgina de preguntes, no podreu tornar enrera per a corregir-les.
Per obrir la nova pàgina de preguntes tornau a polsar el botó CONTINUAR del final d'aquesta pàgina.

Heu de contestar les preguntes amb paraules bàsiques, normalment una sola paraula.
Encara que una pregunta tengui vàries respostes diferents(sinònims), només heu de posar una de les respostes.

Al començament de l'examen preparau un correu dirigit a xhuguet@iesalgarb.es , amb l'assumpte "Examen" i la data. En aquest correu heu d'anar incluint totes les respostes que s'hagin d'enviar per correu, copiant l'enunciat de la pregunta corresponent.
En algunes preguntes haureu d'usar arxius de la carpeta de complements
Al final de l'examen capturau el resum que us presenta el programa, adjuntau-lo al correu que heu anat preparant i enviau-lo.
NO TANQUEU AQUESTA PÀGINA FINS EL FINAL DE L'EXAMEN

Nom de l'alumne:
Classe: